Privacybeleid

Privacyverklaring:

Deze Privacyverklaring voldoet aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen op mijn site sandraeerenfotografie.nl kunnen tot wijzigingen leiden in deze privacy-verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Dit is de privacyverklaring van:

Sandra Eeren Fotografie met als enige contactpersoon, 

Sandra Eeren, Hoge Horst 10a, 6562 LD  Groesbeek, 06-20444144

sandraeerenfotografie@gmail.com

Kvknr. 74284681

 

Sandra Eeren Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of dat u deze zelf aan mij hebt verstrekt, omdat u mij een foto opdracht heeft gegeven. 

 

Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk zijn:

·      Voor- en achternaam

·      Adresgegevens

·      Telefoonnummer

·      E-mailadres

·      De door mij gemaakte foto’s 

·      Door mij zelf verzamelde gegevens, bijv. over je bezoek aan mijn website.

 

Bij vragen of klachten kun je altijd terecht bij mij via een mail aan sandraeerenfotografie.nl en ik beantwoord dit graag om je het vertrouwen te geven dat jouw persoonsgegevens bij mij veilig zijn.

 

Waar gebruik ik jouw persoonsgegevens voor:
Sandra Eeren Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

·      Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening

·      Om thuisfotoreportages te kunnen doen

·      Om een fotoreportage te kunnen plannen/reserveren

·      Om goederen en diensten bij je af te leveren

·      Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

·      Om jouw betaling af te kunnen handelen

Sandra Eeren Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als ik  hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Sandra Eeren Fotografie verwerkt:
Sandra Eeren Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via sandraeerenfotografie@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Geautomatiseerde Besluitvorming:
Sandra Eeren Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoelang worden je persoonsgegevens bewaart:
Sandra Eeren Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Ik ben wettelijk verplicht mijn boekhouding 7 jaar te bewaren en alleen ik heb daar toegang toe. Als je het niet eens bent met opslag van deze gegevens dan heb je het recht om deze te laten verwijderen. Neem dan contact op met mij via sandraeerenfotografie@gmail.com

In jouw opdracht gemaakte foto’s worden door Sandra Eeren Fotografie bewaard tot bedrijfsbeëindiging, tenzij anders overeengekomen. Tot die tijd kun je deze bij mij opvragen.

Foto’s kunnen worden gepubliceerd op mijn eigen website sandraeerenfotografie.nl. Voor publicatie op social media en websites van derden wordt toestemming aan jou gevraagd.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Sandra Eeren Fotografie verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Fotografie Sandra Eeren Fotografie een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sandra Eeren Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die Sandra Eeren Fotografie gebruikt:
Sandra Eeren Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Sandra Eeren Fotografie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Sandra Eeren Fotografie hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sandra Eeren Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou in het bezit heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sandraeerenfotografie@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Sandra Eeren Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Fotografie Sandra Eeren Fotografie persoonsgegevens beveiligt:
Sandra Eeren Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sandraeerenfotografie@gmail.com.